O PROJEKCIE

Celem projektu Polscy projektanci szkła 1950–2020, zrealizowanego przez Fundację Fly with Art w ramach programu MKiDN „Kultura w sieci”, było zinwentaryzowanie części zasobów designu szkła w Polsce po 1950 roku oraz zaprojektowanie
i uruchomienie portalu www.polscyprojektanciszkla.pl.

Przez kilka miesięcy zbieraliśmy dokumentację dotyczącą dorobku prac 30 wybranych projektantów oraz 15 hut, w których realizowali swoje prace. Korzystając z informacji i materiałów pozyskiwanych z różnych źródeł (wielu projektantów z naszej listy nie żyje), porządkowaliśmy stan wiedzy o polskim designie szkła. Nie było to łatwe nie tylko z powodu braku rzetelnych
i wiarygodnych opracowań dotyczących 70-letniej historii polskiego wzornictwa szkła, ale także wskutek pandemii, która uniemożliwiła spotkania z żyjącymi jeszcze nestorami designu szkła w Polsce.

Mamy nadzieję, że zaprojektowany i uruchomiony przez nas portal www.polscyprojektanciszkla.pl będzie platformą prezentacji i wymiany informacji dotyczących polskiego designu szkła. Zapewni szybki i łatwy dostęp do bazy danych zawierającej dokumentacje dróg zawodowych projektantów, pomoże też w rozpoznawaniu i identyfikacji ich prac.

Ponadto, dysponując odpowiednimi narzędziami, pozwoli nam tworzyć i dodawać kolejne prezentacje oraz modyfikować istniejące. Zamierzamy także – pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków – uzupełniać treści o kolejne jego moduły: kolekcje, wystawy, bibliotekę.

Zdobyta do tej pory wiedza, kontakty oraz ogromne zainteresowanie tematem na fanpage’u projektu na pewno ułatwi nam dalszą pracę nad projektem. Zapraszamy do wspólnego odkrywania historii polskiego designu szkła. Przed nami jeszcze ogrom pracy!

Anita Bialic – Prezes Fundacji Fly with Art

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu / Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie / Galeria BB / Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze / Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Pomysł i koncepcja projektu: Anita Bialic

Projekt graficzny portalu: Przemysław Swida

Oprogramowanie portalu: ARTplus Sp. z o.o.

Opracowanie not biograficznych projektantów: Anita Bialic, Ewa Chmielewska, dr Hanna Lawera, Edyta Patro

Opracowanie historii hut szkła: Dominika Pawłowska

Redakcja tekstów: Anita Bialic, Olga Nachyła

Opracowanie graficzne dokumentacji fotograficznej: Anna Jasnos

Tłumaczenie na język angielski: Robin Gill

Korekta: Olga Nachyła

Współpraca przy realizacji projektu: dr Hanna Lawera, historyk sztuki, starszy kustosz, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie / Ewa Chmielewska, historyk sztuki, starszy kustosz, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu / Edyta Patro, kierownik Działu Szkła Artystycznego, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze / Aleksandra Skorek, historyk sztuki, kurator, Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 / artyści szkła: Aleksandra Kujawska, Adam Włodarczyk 

Zdjęcia prac udostępnione przez: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Centrum Szkła i Ceramiki), Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Galerię Stara Łaźnia im. Leszka Dutki w Zawierciu, Pragalerię a także przez projektantów oraz kolekcjonerów: Marzenę Stańczyk-Zarzecką – Art-Mania, Tomasza Dziewickiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”