Huta Szkła Artystycznego „Barbara”

Założona została w połowie lat 50. XX w. z inicjatywy Jana Myczki.

Zabudowania postawiono na miejscu istniejącego tam wcześniej zakładu miazgi drzewnej i kąpieli igliwiowej.

Huta pierwotnie należała do Uzdrowiska Polanica-Zdrój i zajmowała się produkcją butelek o pojemności 0,33 l do wody mineralnej.
1 kwietnia 1974 r. została przejęta przez Hutę Szkła „Sudety” i po przebudowie, od grudnia 1974 . uruchomiła produkcję jako Huta Szkła Artystycznego „Barbara”.

Od tego samego roku związany był z nią Zbigniew Horbowy, pracujący tam jako kierownik artystyczny. Utworzone zostało studio projektowe, tworzące krótkie serie szkła użytkowego. W skład zespołu studia weszli: Lucyna Pijaczewska, Ludwik Ferenc, Kazimierz Krawczyk i Czesław Zuber.

Od 1992 r. huta funkcjonowała jako prywatna, realizując głównie zamówienia klientów zagranicznych. Huta „Barbara” działała do 2018 r., kiedy to zakład został zlikwidowany.

Projektanci związani z hutą: Ludwik Ferenc, Zbigniew Horbowy, Kazimierz Krawczyk, Lucyna Pijaczewska i Czesław Zuber