Huta „Julia”

Huta Szkła Kryształowego „Julia”, Piechowice, 2018, źródło: fotopolska.eu, autor: P. Brzezina.

Historia huty „Julia” sięga XIX w. i wiąże się z dwoma niemieckimi producentami szkła: hutą „Josephine” w Szklarskiej Porębie oraz hutą Fritza Heckerta w Piechowicach.

„Josephine” została założona w 1842 r. w Szklarskiej Porębie z inicjatywy hrabiego Leopolda von Schaffgotsch. Nazwa huty pochodziła od imienia żony hrabiego, a jej dyrektorem został wybitny technolog hutniczy Franz A. S. Pohl. Dzięki jego umiejętnościom wytwórnia osiągnęła niebywały poziom artystyczny – wyroby huty trafiały do rezydencji rodów królewskich i arystokratycznych w całej Europie
i w Stanach Zjednoczonych. W 1851 r., na Wielkiej Wystawie Przemysłu Wszystkich Narodów w Londynie, „Jospehine” otrzymała złoty medal m.in. za wielkie żyrandole, kandelabry, przedmioty wykonane w technice millefiori oraz za malatury na szkle. Podobne sukcesy odniesiono na Wystawach Światowych w Paryżu w 1867 r. i w Wiedniu w 1873 r.

W 1923 r. „Jospehine” połączyła się z największą niemiecką szlifiernią szkła Neumann&Staebe z Sobieszowa oraz z hutą Fritza Heckerta 
w Piechowicach. Z trzech firm powstała jedna pod nazwą Josephinenhütte JO-HE-KY A.G. W 1935 r. ze spółki wycofała się firma Neumann&Staebe.

W latach 1939–1945 huta „Josephine” nadal działała. Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 r., gdy Śląsk znalazł się w granicach Polski, huta „Josephine”, już pod polską nazwą „Józefina”, podjęła produkcję w zakładzie w Szklarskiej Porębie. Panował niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, niemieccy mistrzowie kształcili więc polskich następców (do 1947 r. niemieccy pracownicy stanowili 47,5% zatrudnionych). Do 1950 r. technologiem szkła był Wilhelm Krahl, a dyrektorem Willi Kotzam.

Hutę w Piechowicach uruchomiono dopiero w 1956 r., po odbudowaniu poważnie uszkodzonych w czasie wojny zabudowań.

W 1958 r. huta „Józefina” zmieniła nazwę na „Julia”. 

W 1994 r. upadłą państwową hutę „Julia” kupiła firma Weslon, która doprowadziła do jej zamknięcia. 

W 2006 r. część zabudowań huty „Julii” w tym budynki dawnej huty szkła Fritza Heckerta w Piechowicach, wraz z prawami do zarejestrowanego znaku towarowego „Julia”, nabyła polska firma Kolglass Hurt Import Export Ryszard Kolat.

Produkcja szkła kryształowego została ponownie uruchomiona; ok. 80% wyrobów trafia na rynki zachodnie. Ponadto, oprócz produkcji
w hucie „Julia” została uruchomiona trasa turystyczna połączona z warsztatami.   

Projektanci związani z hutą: Józefina – Jan Owsiewski, Jerzy Słuczan-Orkusz, Henryk Albin Tomaszewski, Zygmunt Waśniewski;
Julia – Sebastian Pietkiewicz, Aleksander Puchała, Wiesław Sawczuk, Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz, Regina Włodarczyk-Puchała